Event Information

50-59 Kensington St, Putaruru, South Waikato
Tue 17 Nov

Ticket Info

Ticket Name - Child
Ticket Price - 31.75

Ticket Name - Adult
Ticket Price - 70.75

Ticket Name - Groups 6+
Ticket Price - 65.75